• одлука

Судскиот совет добил претставка и постапува по одлуката на Врховен суд за зградата на ССМ

Судскиот совет со внимание ги следи реакциите во јавноста, во врска со одлуката на Врховниот суд, која се однесува на Сојузот на синдикатите на Македонија и во рамките на своите надлежности презема дејствија во насока на констатирање на состојбата. До Советот доставена е претставка од Сојузот на синдикатите на Македонија истата веднаш е распоредена кај …

Судскиот совет добил претставка и постапува по одлуката на Врховен суд за зградата на ССМ Read More »