Маркетинг

Печатено издание:

Дневен весник СЛОБОДЕН ПЕЧАТ

Телефон: +389 2 5511 764
e-mail: marketing@pecat.mk

Маргарита Јовановиќ

Телефон: 078 337 388

e-mail: margarita.jovanovic@pecat.mk

Анета Пармачка Мининчиќ

Телефон: 071 744 688

e-mail: aneta.parmachka@pecat.mk

Преземи ценовник.

Ценовник за платено политичко рекламирање (ППР)

Некролози во печатено издание:

Јулијана Паунковска

Телефон: 078 339 196

Преземи ценовник за некролози.

Веб:

www-test.slobodenpecat.mk

Дејан Живковиќ

Телефон: 070 252 199

e-mail: dejan@pecat.mk

Валентина Ташева

Телефон: 072 443 815

e-mail: valentina.tasheva@pecat.mk

Преземи ценовник

Ценовник за платено политичко рекламирање (ППР)

Слободна ТВ веб:

www.slobodna.tv

Дејан Живковиќ

Телефон: 070 252 199

e-mail: dejan@pecat.mk

Преземи ценовник.

Ценовник за платено политичко рекламирање (ППР)