• земјоделство

Со ИПАРД 3 за седум години во македонското земјоделство ќе влезат инвестиции од 250 милиони евра

Со ИПАРД 3 Програмата чија временска рамка е од 2021 – 2027 година, во македонското земјоделство ќе влезат инвестици од 250 милиони евра. Програмата е проектирана на 97 милиони евра иако не е исклучена можноста средствата да се зголемат, а првиот повик се очекува да биде објавен во периодот јуни – јули 2022 година. Како …

Со ИПАРД 3 за седум години во македонското земјоделство ќе влезат инвестиции од 250 милиони евра Read More »