• тргување

Македонската Берза денеска со иницијатива: „Инвеститорски ден“ за тргување со акции без провизија

Македонска берза АД Скопје денеска ќе иницира т.н. „Инвеститорски ден“, по повод 25 години од основачкото собрание, во кој сите домашни физички лица ќе може да тргуваат со акции на сите пазарни сегменти без трансакциски трошоци што ги наплатуваат овластените пазарни институции и учесници. Од Берзата појаснуваат дека сите домашни физички лица на „Инвеститорскиот ден” …

Македонската Берза денеска со иницијатива: „Инвеститорски ден“ за тргување со акции без провизија Read More »