• пратеници

Уште еден обид за „дисциплинирање“ на пратениците

„Пратеник при вршење на својата функција не смее да се раководи од лични, семејни верски, политички и етички интереси, партиски притисоци и ветувања. Не смее да прима или бара корист за извршување на своите должности. Не смее да ги злоупотребува правата кои произлегуваат од извршување на надлежностите како и да прима награда или друга корист …

Уште еден обид за „дисциплинирање“ на пратениците Read More »