• попреченост

Народниот Правобранител со препораки за листите за лицата со попреченост за претстојниот попис

Народниот правобранител и членовивите на независниот мониторинг механизам кои ја мониторираат имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост (КПЛП) сметаат дека пописот претставува одлична можност конечно да се идентификува бројот на лицата со попреченост, што е од особено значење за соодветно натамошно планирање на сервиси за поддршка и активности и за креирање на …

Народниот Правобранител со препораки за листите за лицата со попреченост за претстојниот попис Read More »