Трговските конфликти ја загрозуваат кревката светска економија

Во овој момент, со забавувањето на глобалниот раст и сè поголемите проблеми на многу земји со долговите, не е време за економска „самоексплоатација“ на трговските војни. Со овие зборови светската јавност ја предупреди iзвршниот директор на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), Кристин Лагард. „Од клучно значење е да се избегне погрешната политика, а тоа особено важи …

Трговските конфликти ја загрозуваат кревката светска економија Read More »