• крв

Како да ја протолкувате крвната слика: Што значат кратенките и на што укажуваат нивните вредности

Целта на лабораториската анализа на крвната слика е да се добие точен и сигурен наод кој ќе покаже дали има какви било физиолошки промени во организмот. Кога станува збор за лабораториско испитување на крвта, вклучува два вида анализи: оние што се насочени на испитување на видот, бројот, односот и изгледот на клеточните елементи на крвта …

Како да ја протолкувате крвната слика: Што значат кратенките и на што укажуваат нивните вредности Read More »