• драган спасов дац

Драган Спасов Дац: Како станавме побогати за уште еден член во нашето семејство

Да имате миленик не е лесна работа, но за да се одлучите на таков чекор е голема храброст. Нашето потесно семејство кое брои три членови (сега четири) долго време беше тероризирано од најмладиот член. (Во понатамошниот текст ќе ја викаме Јана). Мислам дека немаше ден кога Јана немаше да спомне, или да праша кога ќе …

Драган Спасов Дац: Како станавме побогати за уште еден член во нашето семејство Read More »