• џабир дерала

Нормално

Што е нормално општество? Тоа е општество дефинирано според својата сегашност и иднина, а не според минатото и историјата. Во нормалното општество, минатото е оставено таму каде што му е местото – во минатото. Историјата, без оглед на тоа како е напишана, колку и да е лош ракописот на историографот, како и да му диктирал …

Нормално Read More »