• фонд

Премијата за осигурување на депозитите засега останува иста

По Одлуката на Уставниот суд, донесена на 25 мај, да го укине членот 163 став 3 од Законот за банки, според кој Фондот за осигурување на депозити (ФОД) го губи својот примат при наплата на побарувања од стечајната маса, Фондот продолжи да работи со наплата на иста месечна премија од банките, како и претходно. Токму …

Премијата за осигурување на депозитите засега останува иста Read More »