• родова еднаквост

Гроздановска: Речникот со над 400 поими ќе биде алатка за унапредување на еднаквоста меѓу мажите и жените

Министерството за труд и социјална политика (МТСП) неодамна објави речник на македонски јазик кој содржи повеќе од 400 поими и нивни дефиниции од терминологијата за родова еднаквост. Поимникот и речникот ги изработи Европскиот институт за родова еднаквост (ЕИГЕ), а работи со седум земји кандидати за членство во ЕУ за да го изградат својот капацитет за …

Гроздановска: Речникот со над 400 поими ќе биде алатка за унапредување на еднаквоста меѓу мажите и жените Read More »