МАПАС: Издадена е дозвола за трето пензинско друштво

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува пошироката јавност дека на ден 20.03.2019 година издаде дозвола број 03 за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови на Заваровалница Триглав ДД Љубљана, Република Словенија. Заедно со дозволата Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС …

МАПАС: Издадена е дозвола за трето пензинско друштво Read More »