• општина карпош

Додека карпошани седат во мрак, Стевчо троши близу 12.000 евра за хотелски услуги

Градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски склучил договор со туристичка агенција за „Хотелски и угостителски услуги за потребите на општина Карпош“. Вредноста на договорот е 700.000 денари или близу 12.000 евра, со време траење од една година или просечно по 1.000 евра месечно за хотелски и угостителски услуги што ќе ги добива општината, односно градоначалникот, …

Додека карпошани седат во мрак, Стевчо троши близу 12.000 евра за хотелски услуги Read More »