Централната кооперативна банка заврши со првата емисија на конвертибилни обврзници

Друштвото Централна кооперативна банка АД Скопје известува дека на ден 21.03.2019 година заврши емисијата на долгорочни должнички хартии од вредност – прва емисија на конвертибилни обврзници. Јавната понуда на хартиите од вредност е одобрена со Решение УП 1 Број 10-72 од 18.01.2019 година на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија. Поканата за …

Централната кооперативна банка заврши со првата емисија на конвертибилни обврзници Read More »