• заминување

Од Македонија многумина си заминале, ама и се вратиле со стекнато високо образование

Од економски и политички причини, земјите од Западен Балкан традиционално се земји за иселување и тој тренд продолжува и во периодот од 2010 до 2019 година. Сепак, степенот на нето-иселување (разлика меѓу бројот на оние што си заминале и оние што се вратиле) се разликува во различни земји и е најголем во Босна и Херцеговина, …

Од Македонија многумина си заминале, ама и се вратиле со стекнато високо образование Read More »