• еуромакс

Еуромакс Ресоурцес: Пресудата во наша корист од Управниот суд стана правосилна

Со одлуките на двата управни суда во Република Северна Македонија се уважи нашето тужбено барање и се поништи решението на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, информира Еуромакс Ресоурцес ДОО Скопје. -Со судската пресуда во врска со нашата тужба против оспореното решение на Државната комисија се …

Еуромакс Ресоурцес: Пресудата во наша корист од Управниот суд стана правосилна Read More »