• глоба

Оние што фрлаат ѓубре кај што ќе им текне ќе платат казна од 150 евра

Граѓани кои фрлаат ѓубре кајшто ќе им текне ќе платат казна од 150 евра, додека глоба од 50 евра е предвидена за поединците кои не вршат селекција на отпадот или не го одлагаат отпадот во посебните контејнери. 200 евра ќе платат тие што ќе запалат  отпадни гуми, масла и друг вид отпад во природата или …

Оние што фрлаат ѓубре кај што ќе им текне ќе платат казна од 150 евра Read More »