• банка

Централната банка на БИХ пушта во оптек дополнително количество монети

Од 28 ноември 2022 година, Централната банка на Босна и Херцеговина (ЦББН) ќе пушти во продажба монети со конвертибилни марки во апоени од 5 KM и 2 KM, дополнително исковани во 2022 година. Монетите од горенаведените апоени, изданието од 2022 година, се исковани во согласност со редовните активности на CBBH, кои имаат за цел да …

Централната банка на БИХ пушта во оптек дополнително количество монети Read More »