Растот на светскиот долг значително забави во 2018 година

Растот на светскиот долг забави значително во минатата година, така што на општите обврски се додаваат 3,3 илјади милијарди долари, што е значително помалку од 21 илјади милијарди долари во претходната година. Ова го покажуваат податоците во актуелниот извештај на Институтот за меѓународни финансии, цитиран од агенциите.

Долгот ја заврши годината на ниво од околу 243,2 илјади милијарди долари наспроти 239.9 илјади милијарди долари на крајот на 2017 година, откако достигна номинален рекорд од 248 илјади милијарди долари на крајот на првиот квартал од 2018 година.

Вредностите од крајот на минатата година забележуваат мала промена во однос на бруто домашниот производ (БДП) на глобално ниво, завршувајќи блиску до соодносот во 2017 година во износ од 317% од БДП-то. Сепак процентите „остануваат многу високи во однос на историските стандарди“, се вели во извештајот.

На развиените пазари или оние кои достигна економска рамнотежа, обврските се зголемуваат за 2,2%, но односот спроти БДП-то останува речиси непроменето на околу 390%. Но релативната стабилност на меѓународен план не го одразува зголемувањето на процентите во земји, како Јапонија, Франција и Австралија. Во исто време, намалување на односот е забележано во Холандија и Португалија.

Долгот на САД расте со најмногу од 2007 година, но силниот економски раст го турка односот долг/БДП до најниското ниво од 2005 година, иако останува високо со своите 326%.

Долгот на пазарите во развој, од друга страна, беше најбавен од 2001 година, додавајќи околу 1.000 милијарди долари или помалку од 25% од просечното зголемување во текот на претходните пет години. Процентот на изразување останува стабилен на 212%.

Државниот долг на растечките пазари достигнува рекордни 49,7% од БДП-то, а најголем е соодносот на регионално ниво во Азија и Латинска Америка.

„Високите нивоа на каматни трошоци по јавниот долг ја загрозуваат продуктивната распределба на државни ресурси“, се вели во извештајот.

Видео на денот