Оглас за работна позиција – директор на Регионална школа за јавна администрација (ReSPA)

Регионалната школа за јавна администрација (ReSPA) распишува конкурс за работна позиција – директор.

ReSPA е регионална организација со седиште во Даниловград, Црна Гора, основана во 2010 год. како заедничка иницијатива финансирана од членови на ReSPA и Европската комисија.

Директорот ќе раководи со Секретаријатот на ReSPA и ќе биде задолжен да овозможи редовно и ефикасно функционирање на ReSPA. Директорот ќе биде одговорен за стратешко управување со ReSPA, како и за стратешко и оперативно работење на организацијата.

Огласот за отворената работна позиција и придружните документи се објавени на веб-страницата на ReSPA (https://www.respaweb.eu/), во категоријата „Тендери и слободни работни места“, поткатегорија „Слободни работни места”.

Ако сте заинтересирани да конкурирате за работното место и ги исполнувате критериумите наведени во огласот, испратете ја вашата пријава со сите потребни документи по е-пошта на NEAR-A2-RESPA@ec.europa.eu. Рокот за прием на пријавите е до 27 октомври 2021 на полноќ (централно европско време).


Комерциајлен ПР текст
Видео на денот